OFERTA

 •  
  Geodezyjne wsparcie inwestycji
  ◻ sporządzanie map do celów projektowych
  ◻ tyczenie obiektów budowlanych
  ◻ pomiary realizacyjne
  ◻ geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze
 •  
  Obsługa geodezyjna
  ◻ podziały nieruchomości
  ◻ wznowienie znaków granicznych
  ◻ sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
  ◻ badanie stanu prawnego nieruchomości
  ◻ aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 •  
  Cennik usług

  Cena usługi ustalana jest po wstępnej analizie zlecenia i ustalana indywidualnie z klientem.